• French Class Schedules

  Google Classroom CODES and MEET links

  MONDAY 

  Grade 4 - Ms. Dupree (9:30 - 10:15): e4yvpz5 

  Meet link: https://meet.google.com/lookup/a3pptbb6ln

  Grade 3 Mr. St Fort (11:45 - 12: 30): kgdsab3

  Meet link: https://meet.google.com/lookup/g7xls6gfbz

  TUESDAY

  Grade 7 - Ms. Khan/ Mr. Bennington-A-Day (8:45 - 9:30): zkhqgpc

  Meet link: https://meet.google.com/lookup/grmf6evufw

  Grade 5 - Mr. Van (9:30 - 10:15): 2k6odax

  Meet link: https://meet.google.com/lookup/aczvq5x6ew

  Grade 3 - Ms. Miller (11:45 - 12:30): 6x7gqtc

  Meet link: https://meet.google.com/lookup/bczrlglcu3

  WEDNESDAY

  Grade 6 - Mr. Rose/ Mr. Nickerson -A-Day 8:45 - 9:30: w6hqg5b

  Meet link: https://meet.google.com/lookup/ajk5xbwbf2

  Grade 6 - Ms. Bated/ Ms. Gomez - B-Day (8:45 - 9:30) : tjcxwa7

  Meet link: https://meet.google.com/lookup/g7vmcjzoe2

  *Kindergarten - Ms Stevens (11:45 - 12:30)

  Meet link: https://meet.google.com/jas-qojt-wic

  THURSDAY

  Grade 7 - Ms.C. / Ms. Brown/ Ellerbe - A-Day (8:45 - 9:30): wilfdta

  Meet link: https://meet.google.com/lookup/azdgy5flul

  Grade 6 - Ms. Hanson/ Ms. Brandt - B-Day (8:45 - 9:30): xynrrob 

  Meet link: https://meet.google.com/lookup/d54j4x3dyx

  Grade 4 - Ms.Holman (9:30 - 10:15): pvenydv

  Meet link: https://meet.google.com/lookup/ghziwvncou

  FRIDAY

   Grade 7 - Ms. Sealy - A-Day (8:45 - 9:30): 6gjlfhm

  Meet link: https://meet.google.com/lookup/edf5yazlsv

  Grade 7 - Ms. Pais - B-Day (8:45 - 9:30): ukk7fwj

  Meet link: https://meet.google.com/lookup/bm5htkk5ja

  Grade 4 - Ms. Adu 9:30 -10:15: mxufqd4

  Meet link: https://meet.google.com/lookup/glclzisobg

  *Kindergarten - Ms Mathis Smith (11:00 - 11:45)

  Meet link: https://meet.google.com/qix-byuj-cba

   Grade 3 - Ms. Taylor (11:45 - 12:30): cozthiq

  Meet link: https://meet.google.com/lookup/apoyh5cvrn