• French Class Schedules

  Google Classroom CODES and MEET links

   

  MONDAY 

   

  Grade 6 - Mr. Rose/ Mr. Nickerson -A-Day 8:45 - 9:30: w6hqg5b

  Meet link: https://meet.google.com/lookup/ajk5xbwbf2 

   

  Grade 4 - Ms. Adu 9:30 -10:15: mxufqd4

  Meet link: https://meet.google.com/lookup/glclzisobg

    

  TUESDAY


  Grade 7 - Ms. Cantarize/ Paiz/ Sealy 8:45 - 9:30: ukk7fwj
   Meet link: https://meet.google.com/lookup/bm5htkk5ja
   
   
  Grade 5 - Ms Napolitano ( 9:30 - 10:15): y2ekica
   
  Meet link: https://meet.google.com/lookup/fgo4sqgtyn
    

  Grade 2 - Ms. Aeill0 (11:00 - 11:45): hpz437x

  Meet link: https://meet.google.com/lookup/dggm5z6hoi

   

  Grade 3 - Ms. Miller (11:45 - 12:30): 6x7gqtc

  Meet link: https://meet.google.com/lookup/bczrlglcu3

   

  WEDNESDAY/Asynchronous

   

  Grade 7: Ellerbee/Bennington/Brown (8:45 - 9:30) : wilfdta

   Meet link: https://meet.google.com/lookup/azdgy5flul
   
   
  Grade 5: Ms. Williams (9:30 - 10:15): 3dkbgiv
   
  Meet link: https://meet.google.com/lookup/bibllo66db

    

  THURSDAY

   

  Grade 6 - Ms. Bated/ Ms. Hanson (8:45 - 9:30) : tjcxwa7

  Meet link: https://meet.google.com/lookup/g7vmcjzoe2

   

  Grade 4 - Ms. Dupree (9:30 - 10:15): e4yvpz5 

  Meet link: https://meet.google.com/lookup/a3pptbb6ln

   

  Grade 2 - Ms. Murray (11:00 - 11:45): i2d244f

   Meet link: https://meet.google.com/lookup/afkqt3zfxl

    

  Grade 3 - Ms. Taylor (11:45 - 12:30): cozthiq

  Meet link: https://meet.google.com/lookup/apoyh5cvrn

   

  FRIDAY

   

   Grade 6 - Ms. Brandt - Gomez (8:45 - 9:30): evixe3e

  Meet link: https://meet.google.com/lookup/d6quqqop7g

   

  Grade 4 - Ms.Holman (9:30 - 10:15): pvenydv

  Meet link: https://meet.google.com/lookup/ghziwvncou

   

  *Kindergarten - Ms. Mathis Smith (11:00 - 11:45): jkybmsz 

  Meet link: https://meet.google.com/qix-byuj-cba

   

  Grade 3 Mr. St Fort (11:45 - 12: 30): kgdsab3

  Meet link: https://meet.google.com/lookup/g7xls6gfbz