• Hello Summer

   

  It has been a great pleasure working with every single one of your students this past school year!!! I will miss them dearly but I know they will be ready to move on up next school year!!!
  I hope everyone has a WONDERFUL, SAFE, and JOYFUL summer break!!! 

  Below are the copies of our Summer Enrichment Packets.

  Students going to Kindergarten

  Students returning to Pre K

   

  ¡Ha sido un gran placer poder trabajar con cada uno de sus estudiantes este año escolar! ¡Los extrañare muchísimo, pero se que estaran listos para ascender al próximo año escolar! ¡¡Espero que todos tengan un verano MARAVILLOSO y ALEGRE!!

  Abajo les dejo copias de nuestro Paquete de Enrequecimiento de Verano.

  Estudiantes que van a Kindergarten

  Estudiantes que regresan a Pre K

   

  Li te yon gwo plezi ap travay ak chak yon sèl nan elèv ou yo ane sa a lekòl la sot pase yo !!! Mwen pral manke yo tendres men mwen konnen yo pral pare pou avanse pou pi moute sou pwochen ane lekòl la !!!
  Mwen espere ke tout moun gen yon etonan, SAFE, ak kè kontan ete repo !!!

  Anba la a se kopi pakè anrichisman ete nou yo.

  Timoun ki pral dan Jadendanfan

  Timoun kap retounen nan PreK