Return to Headlines

Byenveni Lèt Retounen Sipèentandan Lekòl yo

Byenveni Lèt Retounen Sipèentandan Lekòl yo

Nou se sou yo kòmanse yon ane lekòl gwo plen ak espwa, vizyon, ak eksitasyon. Ane lekòl sa a, kòm ou konnen, ap kòmanse byen diferan. Atravè mwayen aleka, nou pral kontinye anbrase elèv yo tankou si yo te devan nou nan bilding respektif nou yo.